Fastigheter för dagens och framtidens behov

Den svenska fastighetsmarknaden behöver kapitalstarka, vidsynta, och framåtblickande ägarföretag med kompetensen att ta tillvara goda affärsmöjligheter både idag och i framtiden. Vi på Grandholm vill svara på det behovet genom vår förmåga att identifiera nya, skräddarsydda partnerskap och samäganden för olika specifika projekt och ändamål. Detta i kombination med vår finansiella styrka, långsiktiga perspektiv och långa erfarenhet av fastighetsaffärer skapar värde för alla berörda parter.

Grandholm investerar i bostads- och kommersiella fastigheter och fastighetsbolag över hela landet. I vissa fall som huvudägare, men gärna även som delägare i samarbete med andra projektdrivande partners.

Om företaget

Vår verksamhetsidé

Partners

Portföljinnehav